قابل استفاده در صنایع غذایی و دارویی

- مقاوم در برابر اسیدها

- فاقد قطعه متحرک

- عدم وجود موانع و افت فشار در راه جریان

- دقت 0.5%

- منطبق بر استانداردهای بین المللی

- سیستم ارسال اطلاعات از طریق SMS و GPRS

- قابلیت رکورد اطلاعات و ثبت در سایت و مشاهده گزارشات بصورت آنلاین

- تست و کالیبراسیون در شرایط خاص تحت استاندارد ISO17025

steel.png

Easy Mag 1600