شرکت

 
 
.
 
تمامی نوع های مختلف براساس اصل متداول جابه جایی تکراری حجم مشخص مایع در قسمت کالیبره شده لوله کار می کنند.
 
 

پرور حجم کم قابل استفاده به دو صورت ساکن و پرتابل با پیکره بندی های مختلف که اجازه نرخ یکسان و مداوم فلو را می دهد موجود می باشد. تمامی نوع های مختلف براساس اصل متداول جابه جایی تکراری حجم مشخص مایع در قسمت کالیبره شده لوله کار می کنند.
 
 
پرور مخزن می تواند بعنوان  اندازه گیری حجمی باز یا بسته که بطور کلی دارای گردنی بالا و یا گردنی پایین مندرج می باشد در نظر گرفته شود. حجم مابین شیر ثطع و یا درجه
پایین و درجه گردنی بالا مورد نظر می باشد. 
پرور مخزن 
حجم استاندارد: 4000
کد: فصل 4 API
مواد اولیه: SUS304
دقت: 0.02%
نشان دهنده ی حجم: مقیاس مندرج آلومنیومی
اتصال گیج شیشه: برنجی
دستگیر و نردبان: 3/4" لوله از جنس فولاد ضدزنگ
تریلر
مواد اولیه ورق پایه: فولاد کربن
کابل ارت: 20m, KIV 5.5SQ
شیر
نوع: توپی
مواد اولیه: A351-CF8
اندازه: 2 Inch ANSI 150#
لوازم جانبی: 1 Inch Hose (20m)
 
هدف از بکارگیری Master Meter استفاده بعنوان مرجعی برای اثبات کنتور دیگر می باشد. مقایسه ی خروجی دووکنتور پایه و اساس روش پروینگ (اثبات) می باشد.