بدون نیاز به فاصله قبل و بعد از دستگاه تا زانو یا پمپ و ..در نصب دارای فلو کاندیشنر داخلی برای محل های دارای توربالانس و نیمه پر

قابل نصب در هر شرایط مکانی

فاقد قطعه متحرک

دقت 0.15 % الی 0.5%

عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای

سیستم ارسال اطلاعات از طریق SMS و GSM

قابلیت رکورد اطلاعات و ثبت در سایت و مشاهده گزارشات بصورت آنلاین.

0d.png

Easy Mag 700

 

• شکل زیر، آنالیز جهت جریان توسط نرم افزار Fluent در فلومتر عادی می باشد که در آن اغتشاش در جهات جریان وجود دارد.

 

fsdfds.jpg

  

• شکل زیر آنالیز جهت جریان در فلومترEasy Mag 700 می باشد که اغتشاشات در جهات جریان از بین رفته و سیال با جریان یکنواخت در حال حرکت می باشد.

• منطبق بر استاندارد های بین المللی

• قابلیت نصب دفنی

• تست و کالیبراسیون در شرایط خاص تحت استاندارد ISO17025

fdsfgdfg.jpg