شرکت دانش بنیان ایفا صنعت غرب با تکیه بر کارشناسان بازرگانی داخلی و خارجی، همسو با ارایه محصولات طراحی و تولید شده خود آماده تهیه  تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف از شرکت های خارجی معتبر از جمله SIEMENS, KROHNE, EMERSON (ROSEMOUNT), ABB, ENDRESS+HAUSER می باشد.