پروور کنتور مرجع | (Master Meter Prover)

درباره محصول

پروور مستر کنتور

معرفی پروور کنتور مستر

هدف از بکارگیری Master Meter استفاده بعنوان مرجعی برای اثبات کنتور دیگر می باشد. مقایسه ی خروجی دووکنتور پایه و اساس روش پروینگ (اثبات) می باشد.

تضمین عملکرد اندازه گیری دقیق – در طول زمان – یکی از بزرگترین چالش های پیش روی برنامه های سنجش محاسباتی است. از آنجا که عملکرد کنتور می تواند تحت تأثیر عوامل بسیاری باشد ، سیستم های اندازه گیری باید به طور مرتب در برابر یک مرجع قابل ردیابی تأیید شوند تا انطباق آنها با الزامات دقت و تکرارپذیری آنها اثبات شود.

سیستم های proving ، به کاربران کمک می کند تا ضمن رعایت مقررات، زمان طولانی چرخش و هزینه های زیاد در اثبات اندازه گیری کنتور ، کاهش پیدا کند.

این سیستم های جامع و مقرون به صرفه را برای بهبود اطمینان در اندازه گیری و به حداقل رساندن ریسک محاسباتی انتخاب کنید.

جزییات

  • قابلیت نصب
  • دیتا لاگر
  • سایز