- مقاوم در برابر اسیدها

- عدم وجود مانع و افت فشار د رمسیر جریان

- عمر بالا و قیمت پائین

منطبق بر استانداردهای بین المللی

- سیستم ارسال اطلاعات از طریق SMS و GPRS

- قابلیت رکورد اطلاعات و ثبت در سایت و مشاهده گزارشات بصورت آنلاین

- تست و کالیبراسیون در شرایط خاص تحت استاندارد ISO17025

 

pe.png

 

Easy Mag 1200